Miljöfarligt avfall och elektronik

Den 2 mars kl 18-1830, 25 maj kl.2015-2045, 23 september kl 18-1830 och 6 december kl.2015-2045 kommer den mobila miljöstationen till Östermalmsgatan/Bragevägen.

Du kan även lämna farligt avfall och elavfall till Roslagstulls återbruk i Vanadisberget.

(Källa: Hållbart Stockholm, december 2020)

Kommentera