Styrelsen överväger att öka säkerheten i fastigheten ytterligare genom installation av övervakningskameror.

Styrelsen har begärt offerter från olika säkerhetsföretag för installation av övervakningskameror i entréerna i bägge portarna. Tanken är att öka den preventiva effekten med att installera övervakningskameror som är riktade mot entrén och postboxarna. Skyltar kommer att sättas upp med…
Läs hela nyheten

Tips om ökad säkerhet i fastigheten

Rad Moezzi har lämnat ett bra tips för att motverka ID- kaperi: Hej, Jag rekommenderar samtliga medlemmar att utnyttja adresslåset  https://www.adressandring.se/private/watch Är din adress låst kan beställning enbart bekräftas med ditt bankID. Detta försvårar således obehagliga idkapningar som numera sker. 2017-10-20/uk…
Läs hela nyheten