Tips om ökad säkerhet i fastigheten

Rad Moezzi har lämnat ett bra tips för att motverka ID- kaperi:

Hej,

Jag rekommenderar samtliga medlemmar att utnyttja adresslåset https://www.adressandring.se/private/watch

Är din adress låst kan beställning enbart bekräftas med ditt bankID.
Detta försvårar således obehagliga idkapningar som numera sker.
2017-10-20/uk

Kommentera